บริษัท ไอแบรนด์ เรียลเอสเตท แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
โทร 095-675-8536
  • en
  • th

Legal-Accounting


Legal-Accounting

Legal and Accounting Services

ก่อสร้าง
Construction

• ออกแบบและก่อสร้าง
Design & Construction

• ปรึกษาทรัพย์สิน
Property Consultant

• การพัฒนา
Project Development

• บริการการบริหารจัดการ
Management Service

ทนายความ
Legal

• ติดตามทวงหนี้ บังคับคดี
Debt Collection, Execution

• ร่างสัญญาหรือหนังธุรกิจ
Contract Drafting

• ประกันตัวผู้ต้องหา
Bail

• ใบอนุญาตทำงานและวีซ่า
Work Permit & Visa

• ร้องขอจัดการมรดกและพินัยกรรม
Willks & The Administrators of an Estate

• แปลเอกสาร
Translation Thai/Eng/Chinese

• รับปรึกษาและว่าความคดีทั่วราชอาณาจักร
Litigation

บัญชี
Accounting

• รับปรึกษางานบัญชีและภาษีอากร
Consulting on Accounting and Taxation

• บริษัทตรวจสอบบัญชี
Auditing Company

• บริการจดทะเบียนธุรกิจ
Business Registration Service

• รับทำบัญชีรายเดือน/รายปี
Accounting Services Monthly/Yearly